Lahey Eğitim Müşavirliği

BATI AVRUPA ve BALKANLAR AÇIKÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDA DUYURU

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen herkes için Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı uygulanmaktadır. Bu program, yurtdışındaki Türk gençliğinin Türkçe dil düzeylerini ve Türk kültürü ile ilgili bilgilerini geliştirmesi, bulundukları ülkede eğitim düzeylerini yükseltmelerini amaçlamaktadır.

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programından alınan diplomayla Türkiye'deki diğer liselerden alınan lise diploması eş değerdir. Bu diplomayla YÖS'e (Yabancı Öğrenci Sınavına) girme hakkına sahip olup aldıkları puanlara göre Türkiye'de Üniversite eğitimi alabilirler.

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğretim sistemi, örgün eğitimde yürütülen öğretim programlarıyla aynı olup, programın uygulama şekli uzaktan eğitim teknikleri ile yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programına kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, getirdikleri öğrenim belgelerine göre bilgi sistemine aktarılır. Bu intibak işlemine göre öğrencilerin dersleri belirlenir. Ders ataması belirlenen öğrenciler dönem sınavlarına katılır. Dönem sınavları sonucunda, sorumlu olunan derslerden başarılı olunması durumunda ve mezuniyet koşullarını yerine getirdiğinde öğrenci mezun olur. Başarılı oldukları takdirde öğrenciler Açık Öğretim Lisesi diploması almaya hak kazanırlar.

Bir öğretim yılı birbirinden bağımsız üç dönemden oluşmaktadır. 18 yaşından gün almış öğrenciler öğretim yılı içerisinde tüm sınavlara girebilirler. 3. Dönem sınav tarihinin ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış olan öğrenciler ise üçüncü dönem sınavına giremezler. Her dönemde en fazla 35 kredilik ders seçilebilmektedir. Yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin 1. Dönem ders atamaları Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Sonraki dönem derslerini öğrenciler kendileri seçmektedir. Öğrenci, sınavlarda başarılı olduğu derslerin kredisini kazanır ve kazanılan kredi öğrencinin toplam kredisine eklenir. Bir dersten başarılı olabilmek için o dersten 100(yüz) üzerinden 45 puan alınması gerekmektedir.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına yurtdışında geçerli bir ikamet izni olup

1. Türkiye'de ortaokulu ya da ilköğretim okulunu bitirenler,

2. Türkiye'de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar,

3. Yurtdışında öğrenip görüp, denklik yaptırmış ve bu denklik sonucu ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar,

4. Avrupa ülkelerinde yerleşik olan veya en az altı ay süreli oturma iznine sahip olanlar başvurabilirler.

Başvuru Yerleri

Batı Avrupa ve Balkan ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programına kayıt yaptırmak için Anadolu Üniversitesi'nin Köln'de ve Balkanlar'da bulunan İrtibat Bürolarına dilekçe ile başvuracaklardır. Adaylar, ilk başvuru sırasında dilekçe dışında hiçbir belge göndermeyecektir. Kayıt tarihleri arasında kayıt kılavuzunda belirtilen şekilde programa kayıt işlemini yapacaklardır.

Başvuru Süresi

Programa ilgi duyan herkes her zaman gerekli başvuruyu yapabilir; yapılan tüm başvurular her yılın eylül ayı içinde toplu olarak cevaplandırılır ve adaylardan kesin kayıt için gerekli belgeler istenir. Öğrenciler tarafından büroya ulaştırılan belgeler eksiksiz ve doğruysa kabul edilir ve Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı öğrencisi olarak kayıt yaptırmak üzere Ankara'ya Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü'ne gönderilir.

Öğretim Ücreti

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptıracak öğrencilerden, Anadolu Üniversitesi tarafından eğitim materyali ve sınav hizmetleri gibi giderleri karşılamak üzere belli bir katkı payı alınmaktadır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

   1. Başvuru Dilekçesi

   2. Öğrenim Belgesi;

  • Ortaokul mezunları için, ortaokul diplomasının aslı veya ilköğretimden mezun olanlar için ilköğretim diplomasının aslı (Ortaokul veya ilköğretim diplomasını kaybedenler için diploma kayıt belgelerinin aslı)
  • Liselerden ayrılanlar için tasdiknamenin aslı (Tasdiknamesini kaybedenler için tasdikname kayıp belgesinin aslı) ve tüm notlarını gösteren öğrenim belgesi
  • Yurtdışında öğrenim görenler için, dönemi, alanı ve kredileri kredili sisteme göre belirtilmiş onaylı Denklik Belgesinin aslı (Bu belge Eğitim Müşavirlikleri veya Ataşeliklerinden alınır)

  3. Onaylı nüfus cüzdanı sureti

  4. 1(bir) adet fotoğraf

  5. Öğrenim gideri ödeme makbuzu

  6. Yurtdışında İkamet ettiğini gösteren İkametgâh belgesi

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Jan Evertstraat 15, 2514 BS Den Haag - 0031(70)3630371

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.